خدمات فنی ساختمانی وصنعتی

شستشوی نما با مواد نانو

شستشوی نما با مواد نانو شستشوی نمای ساختمان با مواد نانو  بدین معنی نمی باشد که تنها با مواد نانو  نما شستشو داده می شود . بلکه بعد از شستشوی سطح بیرونی ساختمان با آب و مواد شوینده و ساینده مخصوص  توسط متد های گوناگون سطح نما با مواد نانو مخصوص به خود آن نما پوشش داده می شود. مواد نانو کاملا بی رنگ بوده وموجب تغییر رنگ  نمی گردد .  ]]>

Leave A Reply

Your email address will not be published.

تماس باما02128423707