09144225847
09144225847
09144225847

خدمات ساختمانی

می 31, 2020

پاک کردن ملات از روی کف

پاک کردن ملات از روی کف یکی از مسائلی است کههمه ما بعد از ساخت و ساز باان درگیر هستیم . این موضوع نه تنها تاثیر […]
آوریل 21, 2020

برطرف کردن سوختگی سنگ

برطرف کردن سوختگی سنگ : ممکن است برای همه این اطفاق بی افتد که اسید و یا مواد خورنده روی سنگ و یا کاشی بریزد و […]
آوریل 18, 2020

خدمات ساختمانی

خدمات ساختمانی بهاموری گفته میشود که برای بهتر ، زیبا تر و به بهترین حالت رساندن ساختمان است . این خدمات ساختمانی میتواند ساختمان شما را […]
Hire us