پاک کردن ملات از روی کف

پاک کردن ملات از روی کف

پاک کردن ملات از روی کف یکی از مسائلی است کههمه ما بعد از ساخت و ساز باان درگیر هستیم . این موضوع نه تنها تاثیر روی زیبایی فضای شما میگذارد بلکه ممکن است در کار شما نیز اختلال ایجاد کند . ملاتی که روی کف میریزد بهاسانی از بین نمیرود و تمیز نمیشود. ما…

برطرف کردن سوختگی

برطرف کردن سوختگی سنگ

برطرف کردن سوختگی سنگ : ممکن است برای همه این اطفاق بی افتد که اسید و یا مواد خورنده روی سنگ و یا کاشی بریزد و باعث سوختگی و خوردگی انها شود . در ان حالت سنگ و موزاییک شما خورده موشود و دیگر ان جلوه و استفاده قبل را ندارد . ما در این…

خدمات ساختمانی

خدمات ساختمانی بهاموری گفته میشود که برای بهتر ، زیبا تر و به بهترین حالت رساندن ساختمان است . این خدمات ساختمانی میتواند ساختمان شما را را از یک ساختمان معمولی به یک ساختمان زیبا تبدیل کند . خدمات ساختمانی انواع مختلفی دارد که ما در اینجا تعدادی از انها را به شما معرفی خواهیم…