باز سازی ساختمان

باز سازی ساختمان یکی از عملیاتی میباشد که برای تغییر دکوراسیون داخلی و تغییر کار بری صورت میگیرد پس از گذشت چند سال از ساخت ساختمان ممکن است ساختمان دچار آسیب های متفاوتی شود مانند شکستگی لوله های فاظلابی شکستگی و ریزش سنگ نمای ساختمان خالی شدن سرامیک کف ساختمان ریزش کچ های سقف و…