خدمات فنی ساختمانی وصنعتی

Contact

[vc_row][vc_column][cz_gap height_tablet=”0px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][cz_image id=”cz_103415″ image=”1190″ css_width=”100px”][/cz_image][cz_gap height=”20px” id=”cz_27788″][cz_title text_center=”true” id=”cz_11477″]MEET US[/cz_title][cz_gap height=”10px” id=”cz_27788″][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_14368″]

Get in touch

[/cz_title][cz_gap height=”75px” id=”cz_27788″][cz_stylish_list icon_hover_fx=”cz_sl_icon_hover_push_in” id=”cz_109065″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22Call%20us%20now%22%2C%22subtitle%22%3A%22%2B1%20(818)%20765%20432%2010%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-092-phone-call-1%22%2C%22link%22%3A%22url%3Atel%253A00181876543210%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Support%20email%22%2C%22subtitle%22%3A%22xtra%40yourbusiness.com%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-006-speech-bubble-with-text-lines%22%2C%22link%22%3A%22url%3Amailto%253Axtra%2540supportsite.com%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Our%20address%22%2C%22subtitle%22%3A%221234%20King%20Street%2C%20New%20York%2C%20USA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-083-placeholder-1%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fmaps.google.com%252F%7C%7C%7C%22%7D%5D” sk_lists=”font-size:18px;color:#55c48b;margin-bottom:25px;” sk_subtitle=”font-size:26px;color:#161616;font-weight:900;” sk_icons=”font-size:42px;color:#ffffff;background-color:#55c48b;margin-right:30px;border-radius:50px;” sk_icons_hover=”background-color:#01849f;” sk_icons_mobile=”font-size:20px;” sk_lists_mobile=”font-size:14px;” sk_subtitle_mobile=”font-size:16px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:100px;”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][cz_content_box type=”1″ id=”cz_41660″ sk_overall=”background-repeat:no-repeat;background-position:right top;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(180deg,rgba(255,255,255,0.8),rgba(255,255,255,0.9)),url(https://ustayab.com/wp-content/uploads/sites/102/2019/12/business-woman.jpg);padding:100px;margin-bottom:-100px;border-width:1px;border-color:#f4f4f4;border-radius:5px;box-shadow:0px 8px 40px 0px rgba(0,0,0,0.15);z-index:1;” sk_overall_mobile=”padding:30px;”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_20007″]

Contact us

[/cz_title][cz_gap id=”cz_27788″][cz_contact_form_7 cf7=”Contact form 1″ id=”cz_66707″ sk_label=”font-size:16px;color:#8c8c8c;” sk_input=”margin-top:10px;” sk_button_tablet=”width:100%;” sk_label_mobile=”font-size:14px;”][/cz_content_box][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][cz_google_map color=”custom” custom_color=”#55c48b” marker=”custom” id=”cz_84107″ apikey=”AIzaSyBtD89e_63nmA6xcZWW4y0s5Ll9HPTCvVQ” markerimage=”1193″ infowindow=”XTRA WordPress Theme” sk_map=”height:600px;”][/vc_column][/vc_row]

تماس باما02128423707