تماس با واحد پشتیبانی اوستایاب

شما می توانید برای تماس با  گروه  اوستایاب  از  راه های زیر  اقدام نمایید .

[us_separator]

Headquarters

تهران ،نصیر شهر ،خیابان  مفتح پلاک 150

+98 02128423707

تماس با مدیریت

حسن درخشی مدیر هلدینگ  اوستایاب

+989144225847

رضا نوری پورمدیر اجرایی
09360405306

وحید آزاد مدیر بازاریابی و تبلیغات

09366979514

اوستایاب در شبکه های اجتماعی

[us_separator size=”small”][us_socials items=”%5B%7B%22type%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22%23999%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22linkedin%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22%23999%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22%23999%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22instagram%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22%23999%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22youtube%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22%23999%22%7D%5D” icons_color=”text” shape=”none” gap=”0.75em” hide_tooltip=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2230px%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2230px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2220px%22%7D%7D”]
[us_separator]

پشتیبانی آنلاین

برای  تسریع در روند  پشتیبانی  و پاسخدهی می توانید از فروم زیر  اقدام به ثبت در خواست نمایید .

[us_cform items=”%5B%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22label%22%3A%22Your%20Name%22%2C%22move_label%22%3A%221%22%2C%22is_used_as_from_name%22%3A%221%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22email%22%2C%22label%22%3A%22Your%20Email%22%2C%22required%22%3A%221%22%2C%22move_label%22%3A%221%22%2C%22is_used_as_from_email%22%3A%221%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22label%22%3A%22Your%20Company%22%2C%22move_label%22%3A%221%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22select%22%2C%22placeholder%22%3A%22Message%22%2C%22values%22%3A%22Business%20Strategy%5CnPricing%5CnCustomer%20Experience%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%5D” button_fullwidth=”1″ button_align=”center”]