خدمات فنی ساختمانی وصنعتی

سندبلاست خشک

سندبلاست خشک یک راهکار عالی برای پاک کردن رنگ زنگ زدگی جرم برداری می باشد که با استفاده از دستگاه سندبلاست و ساب پاشی صورت می گیرد .

تماس باما02128423707