نماشویی

سندبلاست نمای ساختمان

نماشویی نماشویی خدماتی است که برای پاک کردن نمای ساختمان از جرم و کثیفی مورد استفاده قرار می گیرد  دلایل کثیفی نمای ساختمان عوامل گوناگونی دارد  که می توان به صورت زیر و خلاصه وار بیان داشت :

  • گرد و غبار : این دلیل آلاینده نمای ساختمان در همه جای دنیا وجود دارد و موجب زرد شدن و هم تیره شدن  می گردد . از  این رو عدم پاک کردن این آلایند از سطح موجب نشست آن و نفوذ کثیفی به درون بافت نما می گردد.
  • دوده ناشی از هوای آلوده : دوده ناشی از سوخت فسلی به صورت چربی تیره بر روی نما نشست می نماید و موجب از دست رفتن درخشندگی می گردد  از این رو این آلاینده بسیار برای انواع نما خطرناک می باشد زیرا به راحتی به درون بافت نما نفوذ کرده و زیبایی آن را می گیرد .
 ]]>